Åsbygda aldersboliger

Styret i alddersboligene består av en representant for hver av foreningene.

Det er oppført 7 boenheter samt carporter som har plass til 5 biler. Boligene ligger pent plassert på Bottenfjellet boligfelt som ligger nær skolen, idrettsanlegget og bussholdeplass. Det er ca. 300 m til nærbutikk.

Tomten som carportene ble oppført på er stor nok til at det kan bygges flere boenheter hvis det blir behov for det.

Hver boenhet har et bruksareal 74 74m2, og har kjøkken, stue, stort soverom og stort bad samt innebod og utebod. Alle har solfylte terasser. Boligene er tilrettelagt for bevegelsehemmede. Vaktmester sørger for plenklipping, snørydding, og holder området rundt i orden.

Formålet for stiftelsen er å drifte, holde ved like boligene og området rundt slik at de eldre trives.

Fortinnsrett til å leie boligene har enslige og ektepar fra Stange kommune. Når en bolig blir ledig, blir det satt inn annonse i lokalavisene og søknad skal sendes styrets leder for tiden Per Arne Martinsen.

Styret behandler søknaden og det er behovet og helsetilstand til den enkelte søker som legges til grunn. det er derfor ikke mulig å sette seg på venteliste.

Stiftelsen Åsbygda aldersboliger ble opprettet i mars 1984 av følgende foreninger:

Hekne Arbeiderlag
Åsbygda Pensjonistforening
Åsbygda Idretttslag
Åsbygda Vel
Romedal Røde kors