Åsen kvindeforening og grendelag. 


Vi drifter Åsen Grendehus. Vi leier ut lokalet til selskaper av alle slag, og møter til lag og foreninger. Det er plass til ca 60 personer. Av aktiviteter vi driver med kan nevnes kvinneforening med møte en gang i måneden, strikkekafe, hesteskokasting, grillkveld, sangkveld og julemesse. En gang i året har vi stort loppemarked.

Kontaktperson:

Knut Lundsbakken telefon 90931252