Åsbygda i Utvikling er startet med initiativ fra Åsbygda vel og er etablert for å skape vekst i bygda. Åsbygda i Utvikling består av representanter fra følgende lag og foreninger: Åsvang vel, Arbeiderlaget, Åsbygda Idrettslag, Åsbygda pensjonistforening, Åsbygdadagen, Åsbygda skolen, Åsbygda barnehage, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Åsbygda Handel, representant fra de unge, Jan Erik Hørsandlien AS, Åsbygda aldersboliger, Folkets Hus, politiker fra Åsbygda, Åsbygda vel, næringsdrivende i bygda og andre samfunnsengasjerte.  

Åsbygda i Stange

Sjøvegen 2, 2332 Åsvang

(+47) 

asbygda@outlook.com