Oppvekst i Åsbygda

Åsbygda skole (gamledelen som huser 5-7 klasse)
Åsbygda skole (gamledelen som huser 5-7 klasse)

Åsbygda skole er en 4-delt (fådelt) barneskole med skolefritidsordning. Det er 13 ansatte på skole og SFO.

På Åsbygda skole står barnets beste i fokus. Skolens mål er at alle elever skal trives og utvikle seg i et inkluderende og trygt skolemiljø, der de får veiledning og råd til å mestre livet nå, - og i fremtiden.

I forlengelsen av skolebygget, ligger Åsbygda barnehage. Skolen har et stort uteområde, med mange lekeapperater, samt basket- og volleyballbane. Rett ved skolen ligger et flott idrettsanlegg, som Åsbygda idrettslag drifter, med blant annet fotballbaner, ballbinge, skøyteis, akebakke og lysløyper. Det er kort avstand til skog og natur, som brukes i uteskoletimer. Cirka 7 km. øst for skolen, ligger Gjetholmsjøen, med flotte tur- og bademuligheter som skolen benytter seg av. 


Åsbygda barnehage
Åsbygda barnehage

Et trygt sted å være, et godt sted å være, et sted for lek og utvikling.

Åsbygda Barnehage har en unik beliggenhet med flotte skogsområder, idrettsanlegg, lysløype og akebakke i gangavstand. Med de fine nærområdene barnehagen har legger vi vekt på natur og fysisk aktivitet i vår årsplanlegging. 

Innenfor gjerdet i barnehagen har vi et spennende og utfordrende lekeområde med vekselvis kupert og flatt terreng som innbyr til variert lek og fysiske utfordringer sommer som vinter. 

Ved gapahuken i skogen er aktivitetene mange; matlaging på bål, klatring, saging og spikking, aktiv lek, men også tid for stillhet med eventyrstund rundt bålet, eller små og store legger seg ned for å se på himmelen, bruke sansene, alle opplevelsene gir rom for læring og et godt sosialt fellesskap